เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00141106
บาร์โค้ด2000011127
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 143 (ก.พ.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า13 มี.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0