เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052803
หมายเลขทรัพยากรi00141198
บาร์โค้ด2000011093
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า14 มี.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0