เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00141216
บาร์โค้ด2000011087
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 6 (พ.ย./ธ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า14 มี.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0