เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049579
หมายเลขทรัพยากรi00141091
บาร์โค้ด2000011080
เล่มปีที่ 38 ฉบับ 3 (ก.ย./ธ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า12 มี.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0