เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055937
หมายเลขทรัพยากรi00141099
บาร์โค้ด2000011066
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 15 (ก.ค./ธ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า13 มี.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0