เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00139988
บาร์โค้ด2000010963
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 142 (ม.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า11 ม.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0