เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00139883
บาร์โค้ด2000010915
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 465 (ม.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 ม.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0