เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00138917
บาร์โค้ด2000010806
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 463 (พ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 พ.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0