เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00138802
บาร์โค้ด2000010782
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 139 (ต.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า1 พ.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0