เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049579
หมายเลขทรัพยากรi00137877
บาร์โค้ด2000010709
เล่มปีที่ 38 ฉบับ 2 (พ.ค./ส.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า11 ต.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0