เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049579
หมายเลขทรัพยากรi00138168
บาร์โค้ด2000010475
เล่มปีที่ 38 ฉบับ 1 (ม.ค./เม.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า20 ต.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0