เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058273
หมายเลขทรัพยากรi00136952
บาร์โค้ด2000010463
เล่มปีที่ 1, 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า15 ส.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0