เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052803
หมายเลขทรัพยากรi00142951
บาร์โค้ด2000010433
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มิ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า5 ต.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0