เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00136273
บาร์โค้ด2000010121
เล่มปีที่ 2559ฉบับที่12, ธันวาคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า1 พ.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0