เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049579
หมายเลขทรัพยากรi00136260
บาร์โค้ด2000010103
เล่มปีที่ 37ฉบับที่3 ก.ย.-ธ.ค. 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า1 พ.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0