เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00136201
บาร์โค้ด2000010067
เล่มปีที่ 16ฉบับ 193(มี.ค.2560)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า12 เม.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0