เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00136018
บาร์โค้ด2000009953
เล่มปีที่ 38ฉบับที่455( มี.ค.2560)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า10 มี.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0