เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049579
หมายเลขทรัพยากรi00135800
บาร์โค้ด2000009837
เล่มปีที่ 37ฉบับที่2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า7 ก.พ. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0