เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049536
หมายเลขทรัพยากรi00135766
บาร์โค้ด2000009827
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร-นิตยสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า1 ก.พ. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม8