เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049536
หมายเลขทรัพยากรi00135765
บาร์โค้ด2000009826
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ( ม.ค./มิ.ย.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า1 ก.พ. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0