เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00135701
บาร์โค้ด2000009777
เล่มปีที่ 38ฉบับที่ 6 พ.ย.-ธ.ค. 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า27 ม.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0