เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00135638
บาร์โค้ด2000009743
เล่มปีที่ 11ฉบับที่119, กุมภาพันธุ์ 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า9 ม.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0