เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00135605
บาร์โค้ด2000009718
เล่มปีที่ 16 ฉบับ 190(ธันวาคม 2559)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ม.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0