เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00139354
บาร์โค้ด2000009673
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 129 (ธ.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า16 พ.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0