เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00135505
บาร์โค้ด2000009671
เล่มปีที่ 38 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 ธ.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0