เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00135496
บาร์โค้ด2000009664
เล่มปีที่ 2559ฉบับที่10,ตุลาคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 ธ.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0