เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00139391
บาร์โค้ด2000009663
เล่มปีที่ 2558 ฉบับ 5,9,11 (พ.ค./ส.ค./พ.ย.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า20 พ.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0