เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00138177
บาร์โค้ด2000009620
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 8 (ก.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า20 ต.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0