เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00135382
บาร์โค้ด2000009619
เล่มปีที่ 16 ฉบับ188(ตุลาคม 2559)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 ธ.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0