เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00135159
บาร์โค้ด2000009535
เล่มปีที่ 2559ฉบับที่9,กันยายน 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 พ.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0