เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00134811
บาร์โค้ด2000009413
เล่มปีที่ 38ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ต.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0