เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00134539
บาร์โค้ด2000009407
เล่มปีที่ 16ฉบับ 186(ส.ค. 2559)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า11 ก.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0