เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00134056
บาร์โค้ด2000009342
เล่มปีที่ 11ฉบับที่124,กรกฎาคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า13 ก.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0