เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00134054
บาร์โค้ด2000009340
เล่มปีที่ 16ฉบับ 184 (มิถุนายน 2559)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า13 ก.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0