เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00133879
บาร์โค้ด2000009233
เล่มปีที่ 2559ฉบับที่5, พฤษภาคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า27 มิ.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม1