เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00133851
บาร์โค้ด2000009205
เล่มปีที่ 11ฉบับที่123,มิถุนายน 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า21 มิ.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0