เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00133836
บาร์โค้ด2000009190
เล่มปีที่ 16ฉบับ183 (พฤษภาคม 2559)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า21 มิ.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0