เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00133770
บาร์โค้ด2000009144
เล่มปีที่ 38 ฉบับที่ 446 (มิ.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร-นิตยสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า3 มิ.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม1