เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056508
หมายเลขทรัพยากรi00133707
บาร์โค้ด2000009093
เล่มปีที่ 10ฉ.114-117(2558),ปี 11ฉ.118-122(2559)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า11 พ.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0