เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00133704
บาร์โค้ด2000009090
เล่มปีที่ 16ฉบับ 182(เมษายน 2559)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า11 พ.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0