เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00133690
บาร์โค้ด2000009077
เล่มปีที่ 2559ฉบับที่4, เมษายน 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า10 พ.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0