เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00133562
บาร์โค้ด2000008974
เล่มปีที่ 2559ฉบับที่3, มีนาคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า8 เม.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0