เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00133490
บาร์โค้ด2000008929
เล่มปีที่ 15ฉบับ 181 (มีนาคม2559)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า31 มี.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0