เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049212
หมายเลขทรัพยากรi00133488
บาร์โค้ด2000008927
เล่มปีที่ 18ฉ.12( 2559),ปี 17ฉ.8(2557),ปี18ฉ.9-11(2558)
ฉบับ12
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร-นิตยสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า31 มี.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0