เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049445
หมายเลขทรัพยากรi00133487
บาร์โค้ด2000008926
เล่มปีที่ 38, มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า31 มี.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0