เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00133343
บาร์โค้ด2000008831
เล่มปีที่ 2559ฉบับที่2, กุมภาพันธ์2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า8 มี.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0