เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00133323
บาร์โค้ด2000008815
เล่มปีที่ 37ฉบับที่443,มีนาคม. 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า7 มี.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0