เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049104
หมายเลขทรัพยากรi00133276
บาร์โค้ด2000008782
เล่มปีที่ 15ฉบับ 180(กุมภาพันธ์2559)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า29 ก.พ. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0