เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00133220
บาร์โค้ด2000008747
เล่มปีที่ 2559, มกราคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า18 ก.พ. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0