เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00054663
หมายเลขทรัพยากรi00133199
บาร์โค้ด2000008726
เล่มปีที่ 2558ฉบับที่12, ธันวาคม 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า18 ก.พ. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0